{WORD_PERSONAL_INFORMATION}
{WORD_NAME}: Ivaylo Todorov
{WORD_ADDRESS}: Shumen, Bulgaria
{WORD_WEBSITE}: Link
{WORD_DATE}: 18/10/2011
{WORD_COMPANY}:
{WORD_TOOLS}
{WORD_PORTFOLIO}
{WORD_PHOTO}: 2
{WORD_VIDEO}: 0
{WORD_VIEWED}: 1248
{WORD_DOWNLOADS}: 0

 Ivaylo

Утринна роса
Утринна роса

Росата представлява малки, често слети помежду си капчици, с температура съответно над или под 0 °С. Образуват се нощем и предимно по хоризонтални предмети. Слабият ветрец, който донася нов и по-влажен въздух, спомага за образуването на повече роса.

Домашна котка
Домашна котка

Котка е сборно название за по-дребните представители на семейство Котки (Felidae), но обикновено се разбира Домашната котка (Felis silvestris catus).


Media Stock

Професионална фотография
и видео.

Phone: 0876 400 460

Customers