Информация за Автора
Име: Тони Петров
Адрес: Троян, Bulgaria
Уебсайт:
Дата на регистрация: 13/03/2012
Фирма:
Инструменти
Потребителско Портфолио
Снимки: 4
Видео: 0
Видяно: 1367
Изтеглено: 0

obionetr

към Видимското пръскало
към Видимското пръскало

към Видимското пръскало, Централен Балкан, Стара планина, изворите на река Видима

Зимен пейзаж
Зимен пейзаж

Зимен пейзаж приток на река Видима преминаващ през гр. Априлци кв. Острец извиращ от северните склонове на Централен Балкан, Стара планина

Видимско пръскало
Видимско пръскало

Видимско пръскало, намиращо се в резерват Северен Джендем, Стара планина, Централен Балкан, пад на водата около 100 м.


Media Stock

Професионална фотография
и видео.

Phone: 0876 400 460