Общи Условия

Общи условия за ползване на сайта PhotosBulgaria.com

I. Основни понятия

''УЕБСАЙТ'' е интернет ресурс, достъпен чрез домейна www. photosbulgaria.com, собственост на и администриран от ''Студио МО'' ЕООД.

''ПОТРЕБИТЕЛ'' на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие, като разгледал, регистрирал се, закупил снимка и др.

''ФОТОГРАФ'' е лице, което е регистрирало уникално потребителско име на сайта и притежава парола и собствен потребителски профил. Фотографите, самоосигуряващи се или юридически лица гарантират, че са навършили 18 (осемнадесет) години.

''ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ'' е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредствон който той се индивидуализира в отношенията си със собственика на този уебсайт.

''ПАРОЛА'' е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя-фотограф и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

''КРЕДИТ'' е еденица на разплащателната система в сайта.

''ПРОДАЖНА ЦЕНА'' са обявените под всяко изображение кредити, включващи данък добавена стойност (ДДС).

''СНИМКИ'' са фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския. Те са обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 7 от Закона за авторското право и сродните му права и като такива са закриляни от българското законодателство.

MODEL RELEASE –писменото разрешение/договор за преотстъпване правото на снимките от модела, с което дава разрешението си на фотографа да използва снимките с комерсиална цел.

PROPERTY RELEASE –писменото разрешение /договор за преотстъпване правото на снимки от обект.

IIІ. Условия за ползване

За да получат достъп до изображенията на сайта, потлебителите се регистират в сайта и получават индивидуален потребителски профил, като се задължават да предоставят вярна и точна информация. Клиенти са отговорни за плащане на всички изображения, които са поръчани през техния профил, със или без тяхното разрешение/знание за времето преди да уведомят администраторите на сайта за неоторизиран достъп до профила им. Чрез поръчка на изображение/я, клиентите се съгласяват да бъдат автоматично обвързани от съответните лицензиите без някакви други условия или декларации. С всяка закупена лицензия клиентът получава неизключително, непрехвърлимо право да използва избран/и от него изображение/я срещу заплащане по кредитна система и при условията на съответните лицензии. Клиентите са длъжни да проверяват лицензиите и описанието към всяко изображение което купуват, като в случай на неяснота следва да се обръщат към екипа PhotosBulgaria.com за пояснение, преди да закупят дадено изображение. Отговорността за размера на файла, необходим на клиента е изцяло негова. Той се задължава да извърши проверка дали размерите на файла за сваляне и резолюцията отговарят на конкретните му нужди. Цената на всяко едно изображение е посочена в таблица, поместена под него. Разплащанията се извършват чрез "кредити". Не може да закупите по-малко от 10 кредита. За закупуване на кредити може да ползвате платежните системи PayPal, ePay или Банков превод. След постъпване на плащането, количеството закупени кредити ще бъде добавено към наличните Ви кредити, които може да следите от менюто "БАЛАНС" в профила Ви и с тях ще можете да купувате неизключителното право за използване на избраните от Вас снимки. Кредитите са валидни в срок от 1 година от датата на закупуването. Клиентите нямат право да копират, разпространяват или използват по друг начин снимките публикувани на този сайт, освен съгласно споразумението и съответните лицензии.

IV. Конфиденциалност

"Студио МО"ЕООД, собственик на www.photosbulgaria.com, е регистиран като администратор на лични данни, съгласно действащата в Република България нормативна уредба. Сайтът не публикува и не предоставя на трети лица лични данни като: адрес, телефон и e-мейл адрес на потребителя /освен в изрично и императивно установените от законодателството на Република България случаи и при спазване на предвидения за това ред/. Потребителят носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, за опазването им, така че те да не стават достояние на трети лица без негово съгласие, както и за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговото потребителско име и парола, независимо дали това ползване е осъществено от потребителя или от трето лице (и без оглед дали ползването от страна на третото лице е с или без знанието и/или съгласието на потребителя).

V. Интелектуална собственост 

Всички изображения, публикувани на сайта са обект на авторски права и са под защитата на действащия Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху изображенията, публикувани на сайта са собственост на ''Студио МО''ЕООД и на техните автори. Използване на изображения, публикувани на сайта е възможно само със съгласие на собственика на авторското право на основание различните видове лицензии.

''Студио МО'' ЕООД си запазва правото да променя общите условията, като своевременно публикува тези промени в сайта.

 

Media Stock

Професионална фотография
и видео.

Phone: 0876 400 460