Инфо за автори

Мога ли да се регистрирам и да продавам мои снимки?
Да, може да се регистрирате като фотограф от тук, регистрацията е безплатна.

6 причини, защо да продавате снимките си с PhotosBulgaria.com!

Какви са изискванията за качените снимки?
Изисквания към снимките качени във PhotosBulgaria.com:
Форматът на файла трябва да бъде JPEG/JPG.
Резолюция на снимката трябва да бъде най-малко 2000 пиксела по дългата страна.
Размерът на файла не трябва да надвишава 20 MB.
Снимката трябва да е описана на български език, със заглавие, описание и ключови думи (между 5 и 15 кл.думи, разделени със запетая). 
Вие трябва да сте автор на снимката.
Ако на снимката има човек или група хора, фотографа трябва да има "Разрешение от модала" на български език и подписано от всички хора на снимката (т.нар. Model Release - изтеглете го от тук).
Изображението не трябва да съдържа емблеми, лога, разпознаваеми търговски марки или други защитени с авторски права.
Не качвайте снимки на сгради, постройки или местата, защитени от правата върху интелектуалната собственост.
Не уголемявайте изкуствено (разтягайте) снимката, за да се увеличи размера / резолюцията и.

Категория: Събития | Редакционни - снимките в тази категория трябва да са заснети на обществено място, където снимането не е забранено и безпристрастно да отразяват публично и обществено значимо събитие или новина. От описанието на снимката тряба да става ясно: какво е събитието, къде е и кога е заснета снимката. Снимките в тази категория не могат да бъдат продавани за комерсиална употреба.

Какви снимки не се приемат?
Снимки със сцени на насилие
Снимки, които могат да се определят като порнографски
Снимки на снимки
Снимки съдържащи лога, търговски марки, търговски наименования
Снимки на обекти, защитени с патенти, авторски права и интелектуална собственост
Снимки с елементи на дизайни, защитени от авторско право
Снимки на основата на архивни изображения, списания, вестници и т.н.
Снимки на документи, където се виждат лични данни
Снимки на хората без Model Release (с изключение на снимки в категория Събития | Редакционни)
Снимки от обществени и спортни събития, концерти и др., където снимането е забранено
Снимки, които не отговарят на нашите изисквания за качество

Какви са изискваниятя към фото техниката?
Минималните изисквания за фотоапарат са DSLR entry level. Те са по скоро препоръчителни и целта е да се покрият изискванията към качеството на снимките.

Какви са изискванията за качество на снимките?
Качеството на снимките е от изключително значение, изискванията са високи и компромиси не се правят.
Снимките трябва да са добре експонирани с идеален фокус, без шум с естествени цветове, без оптични дефекти (аберации), без следи от софтуерна обработка (артефакти).

Мога ли да променя цената на моя снимка?
Не, цената на снимките е стандартна и е определена от сайта. Фотографите обаче имат възможност да избират с кои лицензи да се продават снимките им, както и с кои размери.

Нямам фирма мога ли да продавам снимките си през сайта?
Да можете, PhotosBulgaria.com ще ви изплаща комисионните чрез Граждански договор, който ще се сключи между вас и нас.

Имам фирма, как става плащането в този случай?
PhotosBulgaria.com ще ви изплаща комисионните на база на издадена фактура от ваша страна.

Какви са комисионните от продажбите за фотографите?
Комисионните зависят от броя на снимките на фотографа, качени в сайта. Комисионната за фотографите се приспада от брутната цена на снимките. Важно уточнение: 50% от брутната цена се равняват на над 70% от нетната (след датъците и другите разходи)!

Ниво снимки в сайта % от продажбите за фотографа
Level 1 1-199 40 %
Level 2 > 200 50 %

На колко лева се равнява 1 кредит?
1 кредит е равен на 1,00 лв.
Разбира се цялата информация, като снимки, продажби, комисионни и други лесно се следи от потребителския профил на всеки регистриран фотограф.

Как мога да взема парите натрупани от продажби на моите снимки?
Парите от продажбите на ваши снимки се превеждат по сметка ви, след като салдото в профила ви надвиши 60 лв.
Възможностите са: Банков превод и E-pay.

Качих няколко снимки, след колко време ще бъдат прегледани?
Обикновено това отнема няколко дни. Моля имайте предвид, че се преглеждат снимки, само ако имат заглавие, описание и ключови думи на български език. 

Защо не са одобрени снимките ми?
Основен критерий за приемане на снимки в сайта (освен техническото изпълнение) е те да са продаваеми, съобразно субективната преценка на редактора. Тази преценка е на база над 10 г. опит в продажбата на снимки.
Преди да качите дадена снимка си отговорете на въпросите, кой би я купил и за какво би му послужила?

Още информация полезна за фотографи ще намерите във фотографския форум ProPics - Магазин за снимки.

Media Stock

Професионална фотография
и видео.

Phone: 0876 400 460

Customers