Споразумение с клиентите купувачи за ползване на сайта PhotosBulgaria.com

 

I. Условия за ползване

За да получат достъп до изображенията на сайта, клиентите се регистират в сайта и получават индивидуален потребителски профил, като се задължават да предоставят вярна и точна информация. Клиенти са отговорни за плащане на всички изображения, които са поръчани през техния профил, със или без тяхното разрешение/знание за времето преди да уведомят администраторите на сайта за неоторизиран достъп до профила им. Чрез поръчка на изображение/я, клиентите се съгласяват да бъдат автоматично обвързани от настоящето споразумение и съответните лицензиите без някакви други условия или декларации. С всяка закупена лицензия клиентът получава неизключително, непрехвърлимо право да използва избран/и от него изображение/я срещу заплащане по кредитна система и при условията на съответните лицензии. Клиентите са длъжни да проверяват лицензиите и описанието към всяко изображение което купуват, като в случай на неяснота следва да се обръщат към екипа PhotosBulgaria.com за пояснение, преди да закупят дадено изображение. Отговорността за размера на файла, необходим на клиента е изцяло негова. Той се задължава да извърши проверка дали размерите на файла за сваляне и резолюцията отговарят на конкретните му нужди. Цената на всяко едно изображение е посочена в таблица, поместена под него. Разплащанията се извършват чрез "кредити". Не може да закупите по-малко от 10 кредита. За закупуване на кредити може да ползвате платежните системи PayPal, ePay или Банков превод. След постъпване на плащането, количеството закупени кредити ще бъде добавено към наличните Ви кредити, които може да следите от менюто "БАЛАНС" в профила Ви и с тях ще можете да купувате неизключителното право за използване на избраните от Вас изображения. Кредитите са валидни в срок от 1 година от датата на закупуването. В случай на прекратяване на регистрацията Ви и закриване на акаунта, кредитите, който не сте изразходвали няма да бъдат възстановени! Клиентите нямат право да копират, разпространяват или използват по друг начин изображенията публикувани на този сайт, освен съгласно настоящето споразумение и съответните лицензии. Клиентите се съгласяват да обезщетят ''Студио МО'' ЕООД за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на този Договор или нерегламентирана употреба на сайта.

II. Конфиденциалност

Клиентът декларира, че е въвел доброволно своите лични данни, необходими за регистрацията му в www.photosbulgaria.com и е съгласен въведените от него данни да бъдат използвани от организаторите на уебсайта с идентификационна цел, в отношенията си със собственика на този уебсайт. "Студио МО"ЕООД, собственик на www.photosbulgaria.com, е регистиран като администратор на лични данни, съгласно действащата в Република България нормативна уредба. Сайтът не публикува и не предоставя на трети лица лични данни като: адрес, телефон и e-мейл адрес на потребителя /освен в изрично и императивно установените от законодателството на Република България случаи и при спазване на предвидения за това ред/. Клиентът носи цялата отговорност за ползването на неговото потребителско име и парола, за опазването им, така че те да не стават достояние на трети лица без негово съгласие, както и за всички последици (преки и косвени), настъпили от ползването на неговото потребителско име и парола, независимо дали това ползване е осъществено от потребителя или от трето лице (и без оглед дали ползването от страна на третото лице е с или без знанието и/или съгласието на потребителя).

III. Интелектуална собственост

Всички изображения, публикувани на сайта са обект на авторски права и са под защитата на действащия Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху изображенията, публикувани на сайта са собственост на ''Студио МО''ЕООД и на техните автори. Използване на изображения, публикувани на сайта е възможно само със съгласие на собственика на авторското право на основание различните видове лицензии.

ІV. Прекратяване

Правоотношението, възникнало във връзка с регистрацията на клиент в уебсайта се прекратява по искане на всяка една от страните по него, чрез едностранно писмено известие, изпратено по електронната поща, от която клиентът се е регистрирал.

V. Заключителни разпоредби

Това споразумение влиза в сила от момента на потвърждаването му от клиента, чрез регистрацията на последния в www.photosbulgaria.com. За неуредените с настоящето споразумение случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

С регистрирането си в www.photosbulgaria.com Вие декларирате, че сте запознат с условията за ползване на www.photosbulgaria.com и с разпоредбите на настоящото споразумение, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.
''Студио МО'' ЕООД си запазва правото да променя по всяко време условията в настоящето споразумение като своевременно публикува тези промени в сайта.