Партньорска програма на PhotosBulgaria.com

С регистрацията за услугата, наречена "Партньорската програма", предоставяна от ''Студио МО'' ЕООД чрез сайта PhotosBulgaria.com, потребителите на услугата, наричани за краткост "Партньори", се съгласяват със следните условия за ползване на "Партньорската програма" и "Общите условия" за използване на сайта.

Предмет на споразумението "Партньорската програма"

 1. Участник в "Партньорската програма" на PhotosBulgaria.com може да бъде всяко дееспособно лице според българското законодателство.
 2. PhotosBulgaria.com се задължава да заплати комисионна в размер на 10% за всяка реализирана сделка с клиент препратен от партньора.
 3. Партньорът участва в програмата чрез поставяне на хипервръзка (линк) или рекламен банер към сайт – PhotosBulgaria.com, както и чрез всички други начини, отговарящи на добрите нрави и законът.
 4. Системата за отчитане на валидните препращания е алгоритъм, предоставен от PhotosBulgaria.com, съгласявайки се с настоящите общи условия, партньорът заявява, че е съгласен поръчките от валидно препратените клиенти, както и сумите, които PhotosBulgaria.com му дължи, да се отчитат посредством тази система.
 5. При натрупване на сума в размер на 50 /петдесет/ лева, партньорът има право да направи заявка за изплащане на сумата.
  Плащания към партньори – физически лица, става след сключване на валиден граждански договор за извършване на услуга по смисъла на ЗЗД, съгласно българското законодателство.
  Ако партньорът е юридическо лице, заявената за изплащане сума се превежда по банков път на посочена от партньора сметка. В този случай партньорът е длъжен да изготви фактура за съответната сума и да я изпрати на PhotosBulgaria.com, като сумата се превежда по посочената сметка в 5 дневен срок от получаване на фактурата.
  След изплащане на парите по сметка на партньора, алгоритъмът за управление на "партньорската програма" извършва отбелязване на сумата като изплатена.

Често задавани въпроси - партньорска програма

''Студио МО'' ЕООД си запазва правото да променя общите условията, като своевременно публикува тези промени в сайта.