Search
All files
Category
Крепости
Keywords
Photo
Video
License
Royalty free
Rights managed
Advanced search
Photo Filters
Video Filters
Categories
Lightboxes

Крепости (428)

 Auto paging
 Menu
Късноантична и средновековна крепост  “Туида”.
Късноантична и средновековна крепост “Туида”.

Намира се на хълма “Хисарлъка” в североизточната част на Сливен, България.

Крепост Овеч,
Крепост Овеч,

Фрагмент от крепост Овеч, Провадия, България.

Смолянска крепост
Смолянска крепост

Смолянската крепост в местността Турлука, на 1450-1482 м надморска височина,северно от град Смолян е построена през VI в. по времето на император Юстиниан (527-565).Като военна крепост от нея се контролира движението по централния трансродопски път през Средните Родопи.

Хисаря-Камилите
Хисаря-Камилите

Хисаря-главната порта на крепостта

Хисаря-Камилите
Хисаря-Камилите

Главната порта на крепостта в Хисаря

Созопол
Созопол

Крепостната стена на Созопол и църквата свети Николай Чудотворец

Мишкова нива
Мишкова нива

Тракийското светилище при Мишкова нива, Малко Търново

 Мишкова нива
Мишкова нива

Тракийското светилище при Мишкова нива, Малко Търново

Момчилова крепост -панорама на запад
Момчилова крепост -панорама на запад

Панорамата обхваща Радювата планина, Смолян,село Градът и съседни селища.

Момчилова крепост - панорама запад
Момчилова крепост - панорама запад

В панорамата са включени Радюва планина- съседния на крепостта западен рид, Смолян,Кайнадински рид.

Момчилова крепост - изглед на запад
Момчилова крепост - изглед на запад

Момчилова крепост - изглед на запад, природа, гори.

Момчилова крепост
Момчилова крепост

Достъпът до крепостта се е осъществявал чрез изсечен в скалата път с ширина 1,5 м, който и днес е запазен по южния скален откос на върха.

Момчилова крепост - върхът
Момчилова крепост - върхът

Момчиловата крепост е разположена в непосредствена близост до трасето на източния за Средните Родопи транс родопски път,свързвал Горно тракийската низина с главен град Филипопол,с Егейското крайбрежие. Тя е владение на Момчил - независим родопски владетел,българин,възпят в южно славянския епос, като първи поборник срещу османските нашественици.

Момчилова крепост - върхът
Момчилова крепост - върхът

На самия връх с надморска височина 1215 м е съществувало тракийско скално светилище.То е в пряк визуален контакт със съседните му светилища на върховете: Поповица между селата Стража и Орешец на запад,Кечикая над Рудозем на юг и Градище над село Страшимир на изток.

Момчилова крепост - изглед на север
Момчилова крепост - изглед на север

Изглед на север от Момчиловата крепост, както и покрита с навес скална ниша, за предпазване от ерозия.

Момчилова крепост - скална ниша
Момчилова крепост - скална ниша

В скалните ниши са открити интересни керамични фрагменти от култови съдове от късно бронзовата(16-12 в.пр.Хр.) и ранно желязната епоха(12-6 в. пр.Хр.)

Момчилова крепост - скална ниша
Момчилова крепост - скална ниша

Скалното светилище е функционирало от края на каменно-медната (края на 5 хилядолетие пр.Хр.) до 3-4 век сл.Хр. Проучени са няколко скални ниши с дълбочина до 2,50 м, в които са извършвани ритуални действия. В тях са открити интересни керамични фрагменти.

Момчилова крепост - крепостна стена
Момчилова крепост - крепостна стена

Крепостната стена на Момчиловата крепост е градена от ломени камъни споени с бял хоросан.Ширината варира от 1,20 до 1,30 метра.За защита на входното пространство е построена кула с размери 4х4 метра.

Пътят към Момчиловата крепост
Пътят към Момчиловата крепост

Обичайна гледка е пасящи стада с овце,по пътя към Момчиловата крепост.

Село Градът
Село Градът

Изглед в посока запад на село Градът и съседни селища до Момчиловата крепост.

Пътят към Момчиловата крепост
Пътят към Момчиловата крепост

Пътят към Момчиловата крепост изглед от запад.

Пътят към Момчилова крепост
Пътят към Момчилова крепост

Пътят към Момчилова крепост от село Градът.

Подножието на Момчиловата крепост
Подножието на Момчиловата крепост

В подножието на Момчиловата крепост, разположена в Родопите, село Градът, община Смолян.

Село Градът
Село Градът

Село Градът се намира в община Смолян, в Родопите.Пренесено през вековете предание се препокрива, че Градището край село Градът, е крепостта Повисд, дадена във владение на Момчил войвода в далечната 1343 година.

Южна крепостна стена - Созопол
Южна крепостна стена - Созопол

Реставрирана южна крепостна стена и кула в град Созопол.

Media Stock

Професионална фотография
и видео.

Phone: 0876 400 460

Customers